گلاریژان http://glaryzhan.mihanblog.com 2020-02-28T00:04:56+01:00 text/html 2020-02-20T17:36:43+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد برج حَمَل http://glaryzhan.mihanblog.com/post/214 <div class="b"> <div class="m1" align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span>دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید</span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></div><div class="m2" align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span>جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسید</span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></div></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font></div><div class="b"><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></div><div class="m1" align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span>آمد خورشید ما باز به برج حمل</span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font></div><div class="m2" align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span>معطی صاحب عمل سیم شماران رسید</span></font></div><div class="m2" align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span><font face="Mihan-Koodak">برگزیده از&nbsp; غزلیات مولوی دیوان شمس</font><br></span></font></div><div class="m2" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span><b><font face="Mihan-Yekan"><br></font></b></span></font></div><div class="m2" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span><b><font face="Mihan-Yekan"><br></font></b></span></font></div><div class="m2" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span><b><font face="Mihan-Yekan">پ.ن: در راستای رسیدن اسفند ماه.ماه دلتنگی و ماه دل آشوبی</font></b><br></span></font></div> </div> text/html 2020-01-23T07:38:33+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد کوفتی به اسم FORWARD http://glaryzhan.mihanblog.com/post/213 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8385798234/DAMN_FORWARD.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">حالا نه اینکه خودم رو مبرا بدانم ولی تاجایی که ممکنه رعایت می‌کنم .این FORWARD را می‌گویم در اینستا در واتساپ در تلگرام و...</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">حالا خدا رو شکر اینستا ندارم ولی دوستان وگروه‌ها دیگر شورش رو درآوردن راه به راه راست به راست پیام‌های FORWARDی بدون کمی فکر بدون کمی تامل آخر این جوری که نمی‌شود!&nbsp; می‌دانید با این کار نسنجیده چه قدر امنیت روانی جامعه به خطر می‌افتد و چه حریم هایی نابود می‌شود بیایید قبل از FORWARD کردن هر پیامی از خود بپرسیم آیا صحت دارد ؟ اصلا ذهن خودمان آرامش پیدا می‌کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">نمیدانم این امروزی ها سواد رسانه ای خطابش می کنند بیایید باهم در حفظ امنیت روانی جامعه شراکت کنیم.</font></div> text/html 2020-01-14T16:55:00+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد ماشه http://glaryzhan.mihanblog.com/post/212 <div align="center"><br> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Iransans">دقیقا بعد از حوادث سال 88 بود که آمریکا شروع کرد به اعمال تحریم‌های به اصطلاح فلج کننده و بعد آن شد که برجام تحمیل شد و نتیجه اون رو دیدیم.</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Iransans">حالا بعد از گذشت ده سال دوباره با دیدن شکاف بین مردم مکانیزم ماشه فعال می‌کنند.</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Iransans">بزرگ‌ترین ضربه‌ها رو جایی می‌خوریم که اتحاد نداریم.</font><br></div> text/html 2020-01-13T16:39:31+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد دیده‌بان http://glaryzhan.mihanblog.com/post/211 <br><div align="center"><br> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Iransans">هر‌موقع در مناطق جنگی&nbsp; راه رو گم کردید،نگاه کنید آتش دشمن کدام سمت را می‌کوبد همان جبهه خودی است.</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">شهیدهمت</font><br></div> text/html 2020-01-12T00:54:10+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد کفتار http://glaryzhan.mihanblog.com/post/210 <div><br> </div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">ندانم کاری حضرات کار رو به جایی رسوند که سفیر انگلیس جرات کنه بیاد تو جمع معترضین و تهیج کنه جمعیت رو و از اون ور ملکه انگلیس&nbsp; تسلیت گفته به&nbsp; خویشان حادثه بوینگ.باورتون می‌شه ؟!</font></div> text/html 2020-01-11T08:47:15+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد دروغ http://glaryzhan.mihanblog.com/post/209 <div align="center"><br> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">فاجعه بار تر از سانحه هواپیما، دروغ مسولین بود.</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br></font></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold">آیا نمی‌دانستید: نجات در راستگویی است.</font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold"></font></font><br><font size="5" face="Mihan-IransansBold"></font></div> text/html 2020-01-09T05:01:33+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد صبر http://glaryzhan.mihanblog.com/post/206 <div><br></div><div><br></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">این هفته بسیاری از عزیزان هم‌وطن رو از دست دایم.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">از ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها گرفته تا&nbsp; جان باختن تعدادی از هم‌وطنان در مراسم تشیع سردار در کرمان، و فاجعه سقوط هواپیما .</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">به همه مردم ایران تسلیت باید گفت و درخواست صبر کرد از خدای منان.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">پ‌.ن : از تقدیرگرایی&nbsp; بگذریم بسیاری از این حوادث ناشی از خطای انسانیست.امید که با انجام وظیفه هر کس به نوبه خود دیگر شاهد این حوادث نباشیم.</font></div><div align="justify"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">امروز نوشت10/20 :</font></div><div align="justify"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">به دنبال سانحه هواپیمای بوینگ&nbsp; حجم عظیمی از جنگ رسانه‌ای راه افتاده ،تا روشن شدن همه چیز لطفاصبر کنیم&nbsp; و آب به آسیاب حریفان نریزیم.</font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"></font><br></div><div><br></div> text/html 2020-01-03T07:29:44+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد خداحافظ سردار http://glaryzhan.mihanblog.com/post/205 <div align="center"><img src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/10/13/11135438_487.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">فارغ از هر گرایش سیاسی&nbsp; <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold">شهادت سردار سلیمانی رو تسلیت می‌گم،هیچ‌وقت مبارزات سردار با گروه سفاک و خون‌خوار داعش رو فراموش نمی‌کنیم</font>.</div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold">پ.ن:سردار محبتت تو قلب ما لونه کرده بود و ما نمی‌دانستیم.کاش قبل شهادتت می‌دیدمت و پیشونیت رو می‌بوسیدم.هی داد.جیگرم داره می‌سوزه</font> .<br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-12-31T20:35:49+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد 2020 http://glaryzhan.mihanblog.com/post/204 <div align="center"> <font size="4" face="Mihan-Iransans">سال نو میلادی شد</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">سال دوهزارو بیست.</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">خدا کنه همه‌آدمای دنیا به هم نزدیک‌تر بشن، با هم مهربون‌تر‌باشن ،دیگه جنگ نباشه.</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">سال نو میلادی رو به همه مسیحی‌های دنیا و خصوصا هم‌وطنان مسیحی تبریک می‌گم.</font><br></div> text/html 2019-12-21T17:08:29+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد یلدای 98 http://glaryzhan.mihanblog.com/post/203 <div><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8382398400/IMG_20191221_202953.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">یلدای 98 خلیج فارس.</font><br></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4">ای نشسته بر پای سفره یلدا یک نفر دارد در برف&nbsp; می‌سپارد جان<br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">شب یلداتون مبارک باشه.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">اوضاع اقتصادی خیلی از خانواده‌های اطرافیان من و شما سخته،شاید عزت نفسشون باعث بشه چیزی نگن و با سیلی صورت رو سرخ نگه دارن،اما باید هواشونو داشته باشیم.غمگین مرگ دو کولبر هموطن کرد هستم، وغمگین مرگ بیماران پروانه‌ای ای بی.</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">فقر مادر تمام بدبختی‌هاست.فقر آینده‌ای سست و زرد و خشک به ارمغان می‌آره ،لعنت به فقر به فاصله طبقاتی به بی عدالتی.</font><br></div> text/html 2019-12-04T16:50:23+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد خروپف http://glaryzhan.mihanblog.com/post/202 <div align="justify"> <font size="4" face="Mihan-Iransans">الان خونه‌ام وداریم کارای باقیمانده جهت تخلیه خونه قدیمی روانجام می‌دیم .آره تیتر رو درست خوندین خروپف.همین اول بگم خدمتون که بد دردیه.برا شخص خروپف کن نه ها برا مستمع بیچاره.با توجه به پست قبل مطلع هستین که چند روزی جایی بودم در دوره آموزشی.خلاصه بعد چند شب هرشب یه همکار میومد و مهمان اتاق می‌شد.جالب بود واقعا جالب بود همه خروپف می‌کردن همه ها!! صبح که می‌گفتم مهندس می‌دونستین خروپف می‌کنین ؟تکذیب می‌کردن لاکن صدای خروپفشون رو ضبط کرده بودم حین خواب و تعجب می‌نمودن، خلاصه اون مدت کلکسیونی از خروپف جمع کردم .با یکیشون مطرح کردم که اهل منزل چه جوری سر می‌کنن، می‌گفت خودشون گفتن که براشون مثل لالایی می‌مونه! واقعا؟!!!!!!!!!!<br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">دوستان حالا همکار یه چیزی، همسران این بندگان خدا چه جوری سر می‌کنن با اینا همین جا خسته نباشید عرض می‌کنم خدمتشون.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">به نظرم اضافه وزن تاثیر داره،چون همشون نسبتا چاق بودن.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">خوش‌به حال همسر نداشته خودم text/html 2019-11-28T19:57:49+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد شب،تنهایی و هجوم افکار http://glaryzhan.mihanblog.com/post/200 <div align="justify"> <font size="4" face="Mihan-Iransans">آمده ایم&nbsp; دوره، همین کمک های اولیه و این صحبت‌ها .خوب بود بسیاریشان یادآوری بود.نکات جدیدی هم یاد گرفتم.یاد چند سال پیش افتادم با هملیخ بنده خدایی رو از خطر مرگ نجات دادم،گاهی وقت‌ها فکر می‌کنم چه می‌شود به‌جای یک سری برنامه‌های صدمن یه پر غاز- حقیقتا خود غاز خیلی گران شده باید گفت پر غاز-که تی‌وی پخش می‌کنه از این آموزش‌ها بذارن.راستش دوره تمام شده و تنها ماندم .هم اتاقی امروز رفت.سیگار می‌کشید از فرط استرس شغلی،این را می‌شد از پک‌های عمیقش فهمید.دلم خواست، تا الان مقاومت کردم.آینده را نمی‌دانم.ظاهر دوستم مرا پرت کرد سال‌های دور محله قدیمی شبیه یکی از دوستانم است.دور از جانش&nbsp; البته .خودش را دار زد .چه قدر آدما می‌تونن شبیه هم باشن&nbsp; وچه‌قدر سرنوشت‌ها متفاوت.<br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">زنگ زدم به یکی از دوستای اصفهانی ،عاشق لهجه‌‌اشم.خیلی هم نازک حرف می‌زنه .یه بار تلفنی داشتیم حرف می‌زدیم خواهرم گفت این زنه کیه ؟ اطراف رو نگاه کردم گفتم کدوم زن، دوزاریم افتاد از خنده غش کردم، گفتم از کی تا حالا اسم زن ها ممد شده.بماند که به یه بدبختی جستیم.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">از یه خبرش ناراحت شدم، فقط 25 روز زیر یک سقف. همکارم رو می‌گم که تازگی طلاق گرفت.فقط 14 روز بعد دوباره ازدواج کرد. چرا آخه؟چه‌قدر ناپایدار. سال گذشته بود گفت چند وقت دیگه عروسیمه&nbsp; بلند شد رقصید دست منو گرفت بیا تو هم گفتم والا رقص بلد نیستم گفت کردی چی؟ گفتم هیچ رقصی. توصیه کرد یاد بگیرم ،ولی هنوز همونم.مثل&nbsp; آهنگ مثل فیلم.گفت دست بجونبون عاشق شو .گفتم دروازه عاشقی قلبه ولی خوب تا نخوای بازش نمی‌کنی باید بخوای.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">یاد دوست داشته شدن‌های یک طرفه سال‌های نه چندان دور افتادم.شاید یه وقت در موردشون نوشتم .خبری ازشون ندارم فقط می‌دونم اولی چند سال پیش صاحب بچه شد وقتی فهمیدم که مرخصی گرفته بود از دانشگاه.جایی که دیگه تدریس&nbsp; نمی‌کردم و رفته بودم به دوستم&nbsp; سر بزنم ،گفت می‌دونی نیلو حامله است؟</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">مکثی کردم و گفتم مبارکه.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">پ.ن:مدتی نیستم شاید هم برای همیشه برم باید ببینم چی‌پیش می‌آد.</font></div><div align="justify"><font size="4">بعدا نوشت: یه همکار این‌جا رو می‌خونه ،به این خاطر گفتم برم ، لاکن بذار بخونه موندن اینجا ارزشش رو داره .می‌دونید عادت کردم به دوستان <font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="4">انگار سال‌هاست با شما آشنام و غم و شادی شما هم باعث غم و شادی من می‌شه.اینه که می‌مونم.</font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div> <br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-11-20T18:52:23+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد حال حاضر http://glaryzhan.mihanblog.com/post/199 <div align="justify"> <font size="4" face="Mihan-Iransans">در حال حاضر سکو هستم،چند روزی باروون بود&nbsp; اساسی، یه چیزی می‌گم یه چیزی می‌شنفین.رعد و برق بارون مثل یه تکه چوب کوچیک وسط طوفان.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">ملالی نیست.اینترنت خارجی قطع هست،خیلی برا من سخت نیست اما خب خیلیا کارشون گیره .</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">خانه پدری رو فروختیم، ان‌شاءالله خانواده دور هم دوباره جمع می‌شن.می‌دونید ما خیلی به هم وابسته‌ایم.خیلیا می‌گن این درست نیست.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">دادیمش به یه زوج، کلی تخفیف دادم بهش، نصف ماه هم نشده خدا بهم برگردوند.این‌ها همه فضل خدای یکتاست.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">راستش آشپزمون دستش درد می‌کرد، نتونست بیاد.نفری که اومده جاش هم وارد نیست خیلی.دلم برا غذا‌های آشپز قبلیه تنگ شده، برا خودش نه ها، برا غذاهاش.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">بنزینم که یهویی گرون شد.مگه قرار نبود خوشه بندی بشه، دهک دهک کنن بعد.چه قدر به اموال عمومی آسیب رسید به خاطر ندانم کاری این‌ها.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">دیگه چی، بذارین فکر کنم.برنامه هام به هم ریخته ،دوباره از نو باید شروع کنم.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">اینجا هوا بهاریه،خونه که زنگ‌می‌زنم می‌گن سرده.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">دیگه صحبت خاصی نیست امید که حال دل همه خوب باشه،به آرزوهاتون برسین.اگه چشم‌انتظارین به پایان برسه انتظار، اگه تو راهی دارین بیاد هرچی سریع‌تر،اگه مسافرین اگه مسافر دارین&nbsp; چشمتون به جمال هم روشن شه. اگه کنکور دارین اگه محصلین موفق شین.&nbsp; مریض دارین خدا شفا بده.گرفتاری چیزی هست حل بشه.خلاصه ایام به کام باشه.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">پ.ن: خیلی سخته حرفاتو به همه بگی به جز اونی که باید.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">پ.پ.ن:خدا هم این نزدیکی‌هاست هرچند باهاش کل کل می‌کنم ها ولی زیر سبیلی هوامو داره نیمه قهرم باهاش.<br></font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-10-27T19:08:10+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد وفا http://glaryzhan.mihanblog.com/post/198 <div align="center"><br> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">الکی خودت رو سنگدل&nbsp; و بی‌وفا نشون نده خدا<br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">بهت نمیاد، باور کن.</font><br></div> text/html 2019-10-24T17:14:55+01:00 glaryzhan.mihanblog.com مهرداد لاتاری http://glaryzhan.mihanblog.com/post/197 <div align="justify"> <font size="4" face="Mihan-Iransans">داشت با شور و اشتیاق صفحات مربوط به لاتاری رو پر می‌کرد.هر از چند گاهی هم می گفت دعا کن که اسمم در بیاد. گفتم ان‌شاءالله هرچی خیره. البته نه فقط این دوستم بلکه خیل عظیم دوستان دیگر هم هر ساله منتظر این روز ها هستند که بخت‌آزمایی کنند.<br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">از دوستم می‌پرسم چرا می‌خوای بری ؟تو که کار داری ، خونه داری ، دو تا دختر داری . می‌گه اتفاقا به خاطر آینده این دوتا دخترم می‌خوام برم. چه بر سر جوان‌ها آمده که آینده رو این‌قدر تاریک می‌بینند یا بهتره پرسید مسولین گرامی چه کار کردین که این قدر جوون ها نا امیدن خصوصا از دست شما؟! می‌دونید از یه جهت حق می‌دم بهشون. بابت انقلاب ،&nbsp; بابت ایستادگی در مقابل صدام و تحریم‌هاو ... چه رنج‌هایی&nbsp; که به مردم تحمیل نشد. قسمت جالب ماجرا اینجاست که کسانی ما رو به ایستادگی تشویق کردند یا می‌کنند که صدای مرگ بر آمریکاشون گوش فلک رو کر کرده حتی سفارت آمریکا رو هم اشغال کردند!! ولی وابستگان درجه یک اون‌ها درهمان آمریکا درحال تحصیل و زندگی هستند. عجب ای عجب!! . واقعا همین‌کار جهت شکستن کمر اراده یک ملت کافیست .ریا مثل سرطان کشنده‌اس.امان از دست مسول ریاکار.</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Iransans"></font><br></div><div> <br></div>